Gestiune Deseuri

Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, vine la articolul 49, alineat 1 cu următoarea prevedere: „producătorii de deşeurideţinătorii de deşeuricomercianţii şi brokerii, aşa cum sunt definiţi în anexa nr. 1, precum şi operatorii economici care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sunt obligaţi să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, şi să o transmită anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului.

Sareco Business Invest ofera servicii de:

-Preluarea responsabilitatii gestionarii deseurilor.

-Asigurarea indeplinirii obligatiilor prevazute de legea 211/2011 cu personal calificat de specialitate (specialist managementul deseurilor).

-Elaborarea si mentinerea evidentei lunare privind gestiunea deseurilor.

-Intocmirea si transmiterea raportarilor lunare/anuale catre autoritatile competente de protectia mediului.

Alte servicii de consultanta de mediu

-Calculul emisiilor de noxe ale surselor stationare.

-Intocmirea si raportarea declaratiilor privind obligatiile de plata la fondul de mediu.

-Obtinere certificat de atestare privind obligatiile la fondul pentru mediu