Sanctiuni si amenzi:

Desfasurarea activitatii fara Autorizatie de mediu

30 000 - 60000 RON

Lipsa Acordului de mediu

30 000 - 60000 RON

Lipsa contract de preluare a deseurilor periculoase si nepericuloase (Producatorul de deseuri are obligatia de a efectua operatiunile de tratare sau de a transfera aceste operatiuni unui operator economic autorizat care sau unui operator de colectare a deseurilor)

20 000 - 40 000 RON

Nedesemnarea unei persoane instruite in domeniul gestiunii deşeurilor sau lipsa contractului cu o firma specializată

15 000 - 30 000 RON

Neincadrarea fiecărui tip de deşeu generat in lista deseurilor conform HG 856/2002;

20 000 - 40 000 RON

Neintocmirea evidentei gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu, in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002, cu completarile ulterioare

15 000 - 30 000 RON

Neintocmirea centralizatorului anual privind evidenta deseurilor si transmiterea anual la agentia pentru protectia mediului

15 000 - 30 000 RON

Neintocmirea chestionarului anual GD-PRODDES si punerea la dispozitia autoritatilor competente, la cererea acestora

15 000 - 30 000 RON

Nepastrarea evidentei gestiunii deseurilor cel putin 3 ani

15 000 - 30 000 RON

Neintocmirea evidenţei privind uleiurile uzate si filtrele de ulei si netransmiterea la autoritatile competente

7 500   - 10 000 RON

Neintocmirea formularelor pentru transportul deşeurilor

10 000 - 20 000 RON

Neîntocmirea inştiinţărilor către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă

15 000 - 30 000 RON

Amenzile se pot cumula.